Language
Meny Meny

Vi stödjer lokala aktiviteter för barn och ungdomar i våra samhällen

Barn och ungdomar som växer upp är ett gemensamt ansvar.

I Byggma har vi fokuserat på att bidra till aktiviteter för barn och ungdomar i de lokala samhällena i våra fabriker.

Idrottslag som vi stödjer i större eller mindre utsträckning, inkluderar:

Birkenes IL.

 

Elverum IL

 

 

Vindbjart Idrettslag