Language
Meny Meny

Tillsammans når vi målen.

För att koncernen ska nå sina mål är det vidare viktigt att vara fokuserad på individer och deras insatser. Inget företag kommer allt starkare än sin svagaste länk- och det hela handlar om människor.

MÅL:

Byggma koncernen ska vara nyskapande och bygga starka varumärken

Byggma koncernen att ha en hög kundnöjdhet

Byggma koncernen kommer att skapa lönsamma och säkra arbetsplatser genom att fokusera på säkerhet, medarbetarnas utveckling och välfärd

Byggma koncernen ska vara en attraktiv investering